Wandelfit

Wandelfit is voor iedereen!

Op 9 maart start er een serie van 10 wandeltrainingen.
Iedereen kan hieraan meedoen.
De trainingen zijn steeds op woensdag tussen 10.00-11.00 uur.
Meer info over Wandelfit vindt u in de folder.

Wilt u zicht direct aanmelden? Dat kan via deze knop.


De bedoeling is dat er ook trainingen komen
voor mensen die:

Te kampen hebben met belemmeringen in
het functioneren door overgewicht.
• Herstellende zijn van een operatie of door een
andere oorzaak willen werken aan herstel.
• Long Covid hebben ontwikkeld door Corona.
• De diagnose Parkinson hebben gekregen en
beweging willen inzetten om hun conditie op
peil te houden.


Interesse?

Mail dan naar eddiebeweegt@gmail.com
Samen kijken we welk programma het beste past.